Sjøtun

Sjøtun (sjøtun, ovestegaren): Sjøthun (1863), Sjøtun (NG, VIK).

Garden Sjøtun vart oppretta etter samanslåing av eit stort bruk i Sæbø og småbruka Klokkargard og Hovsviki. Sæbø-bruket blir fram til samanslåinga omtalt under Sæbø (lnr 0). Her blir først teke med garden Klokkargard fram til samanslåinga og deretter lnr 127 Sjøtun. Omtale av Hovsviki før samanslåinga kjem med etter bruket Hamnen.