Bustadfeltet Tråna

Bustadfeltet Tråna (Trånao) kjem frå bnr 97/37 og bnr 97/28. På det økonomiske kartet er området kalla Træet, medan Tråna ligg lengre nord (bnr 97/25 under Midttun). Men under Ytre Vangsnes ser vi at også bnr 97/37 har vore kalla Trånao. Det same gjeld bnr 97/25 nedanfor, som kom frå lnr 193 Framnes.

Trånao og Træet er gamle og mykje brukte namn over heile Sogn. Dei går tilbake på svarttrakka område av husdyr. For stølar går namnet Trånao på svarttrakka område kring stølshusa. Træet var ofte ein inngjerda samlingsplass (for overnatting) for husdyra utanfor bøgjerdet eller utmarksgjerdet. Etter mange års oppgjødsling om natta kunne gjerdet bli flytta utafor træet, og staden vart slåttemark eller åker. Træet er difor det vanlegaste områdenamnet, medan trånao kan ha vore brukt om tunet på ein husmannsplass eller småbruk når dei vart lagde på ein tidlegare mjølkeplass eller der det hadde vore stølshus på staden.

Lnr 193h 0,03 spd = bnr 97/37 0,04 mark. «Trånao». Data for 1875: 1,2 daa bygg, 1,4 daa poteter, 1 ku og 1 kalv. Dette var før ein parsell under bruket Framnes.

Håkon Lasseson Eri (1823–1897) frå Lærdal & 1854 Brita Ivardtr Vangsnes (1830–1914) frå plass 31 var i 1865 på ein husmannsplass under lnr 193. Håkon var då snikkar. Parsellen dei kjøpte i 1868 var truleg denne husmannsplassen. Born: Lasse 1854 (USA 1881), Brita 1856 (plass under Bøyum i Fjærland), Jon 1858–58, Einar 1859, Anna 1862–1922 (ugift på Vangsnes), Jon 1865–79, Ivar 1868 (USA 1883), Håkon 1871 (kjøpte og selde lnr 193d,e, til USA 1893 frå Lærdal, eigde eit bruk på Salbu i Hyllestad 1908–12), Sigrid 1876 (USA 1893). Einar Håkonson Vangsnes (1859–1936) var eigar i 1907. Han gift seg 1905 med Gyrid Oladtr Rødsæter (1870–1958), husmannsdtr frå Øygardsneset i Fjærland. På Vangsnes fekk dei: Håkon 1906 (Håum, Feios), Anna 1908 (Bergen) og Olga 1910 (ugift, fast bustad heime). Etter at dei busette seg på Håum i Feios fekk dei Signe 1912 (Flåm). I 1911 vart eigedomen skøytt til Per Johannesson Vangsnes (1866–1935) frå lnr 189b & 1893 Unni Eirikdtr Vangsnes (1866–1930) frå lnr 192a. Unni reiste til USA i 1889, men kom tilbake. Born: Ingeborg 1893 (bnr 97/71 under lnr 197a), Eirik 1896, Anna Kristina 1897 (Bergen), Johannes Kristian 1901 (ugift sjømann), Andreas 1904–77 (Haugsviki, Vossestrand), Ingvald 1910 (sjømann, Bergen). Unni hadde frå før Synneva 1890 (Bergen) med Anders Nilsson Vangsnes (1855–) frå lnr 187a. Eirik Person Vangsnes (1896–1967) var ugift småbrukar. I 1965 skøytte han eigedomen til Ingvald Person Vangsnes (1910–) og som i 1969 skøytte til Vik kommune. Ingvald døydde i Bergen. Eigedomen vart ein del av bufeltet Tråna, sjå meir der.

Bustadfeltet

Bnr 97/37 vart kjøpt av Vik kommune i 1969 og feltet vart lagt ut som bygslingstomter frå 1977. I 1976 inngjekk Olav Fjellheim ein leigeavtale med Vik kommune om ein del av bnr 97/28. Denne delen har kommunen lagt ut som festetomter, men med eigaren av bnr 97/28 som bortfestar. I 2005 er det Jon Erling Fjellheim som er eigaren.

Tomter under bnr 97/37

Bnr 97/37-1, 1977. Olav Fimreite (1939–) frå Sogndal & 1969 Oddveig Kristine Vikdal (1947–) frå Fresvik har: Inger Karin 1970 (Leikanger), Jan Egil 1973 (ugift, Gildhus i Vik).

Bnr 97/37-2, 1977. Arne Oddvar Guttormson Vangsnes (1945–) frå bnr 97/114 under lnr 193a & 1971 Signe Andersdtr Risløv (1952–) frå lnr 55b Rislåg i Vik fekk: Anne Siv 1971 (sjå bnr 98/2 under lnr 1 Tveit), Geir Atle 1972 (Husnes i Sunnhordland).

Bnr 97/37-3, 1977. Martha Ragnardtr Finden (1950–) frå Undredal bygde huset. Martha var gift og skilt frå Ansgar Mulelid. Ho vart gift på nytt og flytta til bnr 64/2-1 under lnr 42 Nese i Arnafjord sokn. Huset vart kjøpt av: Kari Wiken (1950–) frå Svelvik & 1984 Jon Berge Egilson Sunde (1945–) frå bnr 1/130, Skulejordi-Sæbø i Vik. Born: Egil 1986, Magne 1987. 

Bnr 97/37-4, 1978. Peder Olason Nissestad (1933–) frå lnr 14a i Arnafjord sokn er ugift.

Bnr 97/37-5, 1978. Øyvind Nes (1941–) frå Notodden & 1968 Laila Holt (1944–) frå Skien fekk: Ingvild Marie 1976 (Førde), Gyril Kristine (Skien), Eirin Helene 1980 (Bergen). Øyvind og Laila er skilde og eigedomen vart 1985 skøytt til Laila.

Bnr 97/37-6, 1978. Håkon Aksnes (1948–) frå Undredal & 1976 Liv Stave (1954–) frå Flåm har: Gjertrud 1976 (Førde), Ragnhild 1980 (Bergen), Margrete 1986.

Bnr 97/37-8, 1981. Sigmund Gunnarson Stadheim (1953–) frå lnr 26 i Vik & 1983 Liv Myklatun (1957–) frå Eidfjord i Hardanger har: Linda 1983, Vidar 1986, Steffen 1989.

Bnr 97/37-9, 1981. Øyvind Jensson Borlaug (1955–) frå Feios & Kitty Hartvigdtr Kristiansen (1959–) frå Sigdal i Buskerud fekk på Vangsnes: Yngve Marius 1984 og Yvonne Renate 1988. Familien flytta ca 1990 til Lindås. Øyvind og Kitty er skilde. Til staden kom i 2002 Kristian Johannesson Vangsnes (1967–) frå lnr 196b & sb Kari Kjellevold (1964–). Dei har: Maren 2000 og Ingrid 2002. Kari har tidlegare budd på bnr 97/28-7, og ho og Kristian var ei tid på bnr 40/38 i Moane-Grov i Vik.

Bnr 97/37-11, 1983. Tea Kristine Rebni (1936–) frå Skjolden er ugift.

Bnr 97/37-12, 1985. Ernst Lunde (1959–) frå Feios & 1986 Anne Karin Jondtr Undi (1961–) frå Prestegardstunet Grov i Vik har: Ørjan 1982, Ruben 1988, Jonas 1990, Adrian 1998.

Bnr 97/37-13, 1981. Jan Gustav Johannesson Otterskred (1947–) frå lnr 48 Nese i Arnafjorden & 1983 Bente-Elise Bjarnedtr Fosse (1956–) frå bnr 60/19 Åsberget i Arnafjorden har: Bjarne 1984, Gunnhild 1990.

Bnr 97/37-14, 1985. Tomta var til 2002 eigd Jonny Christian Olsen (1938–2004) frå Evanger. Hus vart bygt av: Tommy Olavson Halset (1976–) frå lnr 38 Hallsete i Arnafjorden & 2005 Anita Gunnardtr Fjellheim (1980–). Born: Emilie 1999, Vegar 2002, Sander 2006. Om foreldra til Anita: sjå bnr 97/37-15.

Bnr 97/37-15, 1988. Gunhild Wenche Jensen Eian (1943–) & 1969 Helge Kraft (1946–), båe frå Sandefjord, har Espen Andre 1971, Tine Beate 1972, Jon Helge 1980. Familien var på Vangsnes 1988–99. Stein Rune Widskjold (1964–) frå Årdal & 1997 Edit Irene Einardtr Nummedal (1961–) frå lnr 40c i Vik overtok. Dei har: Jan Einar 1997. Edit Irene var først gift 1979 med Gunnar Fjellheim (1957–), sjå Hatlevegen 9, Prestberget i Vik. Dei fekk: Anita 1980 (bnr 97/37-14) og Henriette 1981 (bnr 97/249 i Tråna), og Veronica 1987–2006.

Tomter under bnr 97/28

Bnr 97/28-2, 1976. Eivind Andersson Rinde (1946–) & 1970 Aslaug Brynjulfdtr Tjønn (1947–), båe frå Feios, har: Arve 1970 (Bergen), Bjartmar 1973 (bnr 41/17 Villastrøket-Sjøtun i Vik), Reidun 1975 (Bergen). Om sysken til Eivind og Aslaug: sjå note Nedste Hopperstadmarki og note Ovestevegen, Øyane i Vik.

Bnr 97/28-3, 1976. Jan Henrik Janson Demink (1944–), fødd i Nederland, & 1968 Gerd Gerbensdtr Kingma (1945–) frå Nederland fekk: Lobke 1969 (Bergen) og Caja 1979 (Bergen). Familien var først ei tid i Lærdal, så i Vik før dei bygde hus på Vangsnes. Familien flytta til Bergen i 1989. Brita Sissel Olafdtr Turvoll (1956–) frå lnr 8 Vange i Vik & 1979 Ove Olavson Fretheim (1958–) frå lnr 40b Frettheim i Arnafjord sokn har: Geir Olav 1980, Erlend 1981, Kristin 1991, Gjertrud 1993. I kjellarbustad i huset bur: Geir Olav Oveson Fretheim (1980–) & sb Janne Arnfinndtr Hagen (1978–) frå Hagen-Bøadalen i Vik. Born: Maiken 2000, Birte 2003. Geir Olav har overteke bnr 63/1 og bnr 63/2 Frettheim i Arnafjord og driv bruket frå Vangsnes.

Bnr 97/28-4, 1978. Jan Bernhard Grande (1943–) frå Bergen & 1977 Lisbet Antondtr Frøysland (1956–) frå Vetlefjorden har: Are 1986 og Borgar 1990.

Bnr 97/28-5, 1978. Arvid Johannesson Tveit (1946–) frå Feios & 1979 Kristin Søiland (1945–) frå Skudeneshavn har: Solveig 1980, Turid 1980.

Bnr 97/28-6, 1978. Arvid Martin Sverreson Holen (1955–) frå buområdet Seljestokkane, Tenål i Vik & 1975 Arnhild Solveig Arnfinndtr Skjerven (1956–) frå Feios har: Ronny 1975 (bnr 97/249 i Tråna), Frode 1978–95, Espen 1982. Om foreldra til Arnhild Solveig: sjå lnr 70a Ovri i Vik.

Bnr 97/28-7, 1979. Arne Ingvard Ophaug (1953–) frå Feidje i Nordhordland & 1974 Unn Toril Nilsdtr Våtevik (1956–) frå Fjærland fekk: Jannicke 1974 (Voss) og Joakim 1981 (Vassenden) var her til 1988. Dei to er skilde, han flytta til Flekke i Fjaler, ho med borna til Vassenden i Jølster. Kjell Olav Ragnvaldson Viktun (1955–) overtok eigedomen. Han var her sambuar med Aslaug Brusegard (1947–1990) frå Fardal i Sogn. Dei fekk: Kim Andre 1986 (Lindås i Nordhordland). Aslaug døydde etter ei trafikkulukke i Vik. Kjell Olav Viktun gifte seg på nytt 1994 med Kari Kjellevold (1964–) og dei fekk Amanda 1993. Dei er skilde. Om Kjell Olav: sjå meir under lnr 5 Juvik, bnr 43/15. Kari vart så busett på bnr 40/38 Moane-Grov i Vik og deretter på bnr 97/37-9 i Tråna. Eigedomen vart kjøpt av: Astrid Edvarddtr Liljedahl (1962–) frå lnr 191e & 1996 Ole Jørgen Øygarden (1967–) frå Årdalstangen. Born: Elise 1997, Marie 1999, Ingrid 2000.

Bnr 97/28-8, 1979. Eigd av Indremisjonen til 1991, deretter privateigd. Charles William Bjerkan (1934–) frå Frei på Nordmøre & 1957 Ragnhild Perdtr Foss (1932–) frå Overhalla i Nord-Trøndelag har: Solfrid Marie 1959 (Lindås), Sigrun 1960 (Åsane), Jon 1963 (Harstad), Torbjørn 1966 (Levanger). Frå 1991 feriehus for familien. Dei flytta til Modalen.

Bnr 97/28-9, 1979. Karin Mortensen (1951–) bygde huset. I 1984 overtok Brit Karin Samland (1953–). Ho flytta til Lillehammer. Så til: Arild Arnfinnson Fosse (1962–) frå bnr 7/8 under lnr 33 i Vik & sb Inger-Cecilie Førrisdahl (1968–) frå Rakkestad i Østfold. Dei har: Andreas 1999.

Bnr 97/28-10, 1979. Kari Lovise Klausdtr Vold (1947–) frå lnr 80a i Vik & 1968 Erik Olsen (1945–) frå Porsgrunn har: Bård 1972 (Sveits), Katrine 1975 (Førde).

Bnr 97/28-11, 1979. Borghild Larsdtr Voll (1915–1996) frå lnr 80a Voll i Vik gifte seg med Albert Steffen Nord (1915–1965) frå Rjukan. Ho var busett mange stader i landet, men mest i Skien, før ho bygde dette huset. Huset er overteke av brordotter Kari Lovise Vold på bnr 97/28-10. Ho leiger ut husværet.

Bnr 97/28-12, 1980. Trygve Halvarson Hanekam (1927–) frå lnr 58a i Arnafjord sokn er ugift. I 2006 overtok Jan Reidar Øysteinson Jensen (1953–) frå Laksevåg & sb Elsa Josteindtr Frislid/Stavang (1952–) frå Florø. Dei har ikkje born saman. Jan Reidar har frå før: Jan Rudi 1979 (Ask på Askøy) og Adrian 1982 (Ask på Askøy). Elsa har: Asle Johan 1971 (Ostereide i Lindås), Inger 1973 (Førde), Jonny 1982 (Førde), Katrine 1983 (Førde) og Monica 1987 (Leikanger).

Bnr 97/28-13, 1980. Gro Elisabeth Ottardtr Karlsen (1952–), Bærum, & 1980 Rune Mossestad (1955–), fødd i Høyanger, fekk: Daniel 1980 (Sogndal) og Jøran 1982 (Gaupne). Huslyden flytta til Sogndal og eigedomen vart overteken av: Audun Sverreson Holen (1963–) frå Seljestokkane, Tenål i Vik, & sb Lillian Kjelldtr Myklemyr (1972–) frå Slinde. Born: Jonas 1997, Marita 1999, Mathias 2004.

Bnr 97/28-14, 1980. Agnar Dregelid (1954–) & 1979 Haldis Kløve (1959–), båe frå Voss, har: Linda 1980, Anders 1983, Stian 1986.

Bnr 97/28-15, 1985. Anna Eirikdtr Eggum Eithun (1934–) frå Eitorn på Leikanger, ugift, var helsesøster i Vik, så styrar ved Leikanger sjuke- og aldersheim.

Bnr 97/249. Ronny Arvidson Holen (1975–) frå bnr 97/28-6 & sb Henriette Gunnardtr Fjellheim (1981–) frå bnr 97/37-15 har Marius 2005.