Vangsnes sokn med Juvik og Gotevik

Indre Vangsnes, lnr 184–188, 198 og 193
Midttun, lnr 189–191
Ytre Vangsnes, lnr 194–197 og 192
Bustadfelt på Vangsnes
Tråna, Krossen og Kalviki, Sinklesteinsviki
Salbu Plassar på Vangsnes
Tveit – Gotevik, lnr 1–7