Gudmund Balvoll

Gudmund Balvoll, fødd 1934.
Busett i Tønsberg.
NLH 1963, Dr. scient. NLH 1969
Fylkesgartnar i Vestfold og Buskerud 1970–1986
Informasjonssjef i Plantevern-Kjemi 1986–89
Professor NLH 1990–1999

Historiske publikasjonar:

Artiklar i Pridlao

1986 Målstriden i Vik og Sigurd Nesse. Pridlao 3(1):22–23.
1987 Gardsfolk på Brekke og Hopperstad på 1700-talet. Pridlao 4(2):17–18.
1988 Frå kyrkjeboka 1739, 1750 og 1751. Pridlao 5(2):52.
1991 Husmannsplassen på Balvoll. Pridlao 8(1):52–53.
1991 Tre kvinneskjebner. Pridlao 8(3):5.
1992 Louis Embertson (1865–1951), fersken- og aprikosdyrkar i California. Pridlao 9(2):44–47. 
1992 Aldinhagi i Vik. Pridlao 9(3):31–32.
1993 Fruktdyrking i Vik i gammal tid. Pridlao 10(1):14–23.
1993 Lusegras. Pridlao 10(1):26.
1994 Utvandringa frå Bøadalen. Pridlao 11(1):32–35. 
1994 Nepe og kålrot i gamal tid. Pridlao 11(2):59–62. 
1995 Husmannsplassar på Bøadalen. Pridlao 12(2):39–44.
1995 Nepegjerde - nepebrenne. Pridlao 12(2):67. 
1996 Utviklinga av jordbruket i Vik. Pridlao 13(1):5–9.
1996 Føregangsmenn i Vik i åra 1786–1805. Pridlao 13(1):13–14. 
1996 Jordbruket på Midlang. Pridlao 13(1):114–119
1997 Stadnamn på Bøadalen. Pridlao 14(1):54–55.
1997 Planter i stadnamn. Pridlao 14(1):55–57.
1997 Islandslav som mat. Pridlao 14(1):78–79.
1997 Brennevinsbrenninga i åra 1816–1845. Pridlao 14(2):75–76.
1997 Kjellarar og murarbeid. Pridlao 14(3):21–24.
1998 Felekonsertar i 1916. Pridlao 15(2):37.
1998 Ei som døydde 1898, Marta Hermundsdotter 1844–1898. Pridlao 15(3):46. 
1999 Husmannsplassar på Bøadalen. Pridlao 16(2):20–23.
2000 Brenselkrisa under verdskrigen 1914–1918. Pridlao 17(1):38–41.
2000 Adel på Tenål og i Finden. Pridlao 17(2):32–35. 
2001 Øydegarden Åsen. Pridlao 18(1):26–27.
2001 Vikjer i fylkeslandbruksstyret. Pridlao 18(1):55.
2001 Militære gardsbruk i Vik. Pridlao 18(2):24–25.
2001 Bondehøvdingen Johan L. Hirsch. Pridlao 18(2);44 46. 
2002 Husmannsfolk i Hola på Seljadalen. Pridlao 19(1):67–69.
2002 Munthe-Blix-bruket på Hove. Pridlao 19(2):49–51. 
2002 Fresvikgodset - var det eit gods? Pridlao 19(2):58–59.
2003 Halvarhaugen. Pridlao 20(1):10–11.
2003 Ætta etter Tor Ovri fødd ca 1618. Pridlao 20(1):61–62. 
2003 Hovsviki. Pridlao 20(1):63–64.
2004 Eigarforhold på Vikøyri. Pridlao 21(1):24–26.
2004 Humledyrking.Pridlao 21(2):28–29.
2004 Olav Arneson Bø, fødd ca 1510. Ein velståande bondelensmann. Pridlao 21(1):38–39. 
2004 Busetnad og levekår på Vikøyri omkring 1801. Pridlao 2 1(1):44–47.
2005 Munkeliv kloster og eiga i Vik. Pridlao 22(1):28–29.
2005 Apollonius Liliedahl. Pridlao 22(1):37–42.
2005 Storutskiftinga i Vik 1860–64.Pridlao 22(1):51–52.
2005 Jarnvinna i Lomsli. Pridlao 22(2):53–58.
2006 Fjøsen som bustad. Pridlao 23(1):21–24.
2006 Årsaker til gardsdeling 1725–1835. Pridlao 23(1):52–53.
2006 Utnamn som forstaving. Pridlao 23(2):26–27.
2006 Leige og framforing av husdyr. Pridlao 23(2):38–43.
2007 Dødsåret 1733. Pridlao 24(1):45–46.
2007 Husmannsplassar på Vangsnes. Pridlao 24(1):64–71.
2007 Slektsopplysningar i arveoppgjer. Pridlao 24(2):28–29.
2007 Riisnes-familien under første verdskrig. Pridlao 24(2):30–38.
2007 Ekteskapsavtalar. Pridlao 24(2):40–41.
2010 Herskapshus på Hove omkring 1850. Pridlao 27(2):32.
2011 Seljadalen på 1500-talet. Pridlao 28(1):41–42.
2011 Adelsfolk i Vik på 1500-talet. Pridlao 28(1):43.
2011 Øygard som utmarknamn. Pridlao 28(2):38–40.
2011 Garden Bø på 1800-talet. Pridlao 28(2):42–48.
2012 Gardar og gardseige i Fresvik fram til 1723. Pridlao 29(1):65–78. 
2012 Ardar og arding. Pridlao 29(2):38–39.
2012 Handreiskap ved lauving. Pridlao 29(2):40–43.
2012 Seljestø 29(2):53–60.
2012 Eige i Vangsnes i gamal tid. Pridlao 29(2):71–73.
2012 Prestegardar og «presteløn» innan Vik kommune. Pridlao 29(2):73–74.
2013 Ekstraskattar 1816–1820 (med Vik hovudsokn). Pridlao 30(1):25–28. 
2013 Rik Daae-Tuchsen-slekti Måren. Pridlao 30(1):29–30.
2013 Ekstraskattar 1816–17 i Arnafjord sokn. Pridlao 30(1):60–61.
2013 Ola Bendikson Vangsnes. Pridlao 30(1):63–64.
2013 Ekstraskattane på Vangsnes. Pridlao 30(1):65–66. 
2013 Ekstraskattane i Feios 1816–20. Pridlao 30(1):74–76. 
2013 Ekstraskattane 1816–20 i Fresvik. Pridlao 30(1):77–79. 
2013 Botaniseringstur i 1826. Pridlao 30(2):47–52.
2013 Frettheim. Pridlao 30(2):56–63.
2014 Bergfrue på Vikafjellet. Pridlao 31(1):37.
2014 Vikjer i Bergen i 1875. (Første del.) Pridlao 31(1):46–52. 
2014 Vangshuset frå 1730 til 1814. Pridlao 31(2):40–44.
2014 Vikjer i Bergen i 1875. (Andre del.) Pridlao 31(2):52–58.
2015 Gardar og gardseige i Feios fram til 1723. Pridlao 32(1):65–78. 
2015 Bønder i Feios 1701–1723. Retting tabell 6 i nr 1. Pridlao 32(2):83.
2015 Frå husmannsplass på Balvoll til Nord-Noreg. Pridlao 32(2):25–27.
2016 Innmark, utmark, slått, slætte og slåtte. Pridlao 33(1):63–68.
2016 Planta tre i Vik. Pridlao 33(1):74–80.
2017 Gards- og ættesoge for Feios i åra 1723–1839. Pridlao 34(1):132–138.
2018 Var Balvoll før ca 1550 ein del av Bø? Pridlao 35(1):60–63.
2019 Busetnad på Grønsberg 1658–1742. Pridlao 36(1):29–31.
2020 Historisk oversyn om nepe- og kålrotdyrking. Pridlao (1):66-67.
2020 Manntalet i 1701 for Vik. Pridlao 37(1):104–107.

Gards- og ættesoge for Vik i Sogn

2002 Seljadalen, Ovrisdalen og Bøadalen. Hefte 1. Vik Lokalhistoriske Arkiv, 80 s. 
2003 Flatbygdi. Hefte 2. Vik Lokalhistoriske Arkiv, 92 s.
2004 Vikøyri, Vetleøyri, bustadområde og gardar frå Grov til Limmesand. Vik Lokalhistoriske Arkiv, 92 s.
2005 Arnafjord sokn. Vik Lokalhistoriske Arkiv, 94 s.
2006 Vangsnes sokn med Juvik og Gotevik. Vik Lokalhistoriske Arkiv, 52 s.
2008 Vik, Arnafjord sokn, Vangsnes. Revidert samleutgåve. Vik Lokalhistoriske Arkiv, 446 s.

Andre publikasjonar

1994 - og Gunnar Weisæth. Horticultura. Norsk hagebok frå 1694 av Christian Gartner. Landbruksforlaget, 96 s.
1994/1995 Norsk Frugt- og Urtehauge Bog. Kommentarutgåve. Manuskript av Olaf Næve. Tillegg i Jord og gjerning, Årbok Norsk landbruksmuseum, 83 s.
1996 Hagebrukspioneren Apollonius Lilliedahl 1734–1814 og eit bokmanuskript frå 1747. Vik Lokalhistoriske Arkiv, 88 s.
1997 Poteter og potetdyrking i Sogn og Fjordane. Årbok 1997 Vik Historielag, 51–90.
2000 Jordbruket under første verdskrig. Årbok 2000 Vik Historielag, 7–25.
2000 Dyrtidstiltak under første verdskrig. Årbok 2000 Vik Historielag, 26–41.
2001 Jordbruket i Vik fram til 1950. Vik Lokalhistoriske Arkiv, 232 s.
2002 Floghavre. Jord og gjerning, Årbok for Norsk landbruksmuseum, 63–70.
2004 Nydyrking og bureising i mellomkrigstida. Årbok for Sogn, Historielaget for Sogn, 24–39, 
2004 Den Norske Jord-Dyrkers Bog. Kommentarutgåve. Manuskript av Oluf Næve 1767. Vik Lokalhistoriske Arkiv, 194 s. Også i Jord og Gjerning 2003 med støtte av Norsk kulturråd, 101–314. 
2008 Historisk oversyn over potetdyrking og poteter som næringsmiddel i Noreg. I boka: Det var en gang en potet... Jord og gjerning 2008, Årbok Norsk landbruksmuseum, 31–47.
2008 Poteter og potetdyrking i Sogn. Årbok for Sogn nr 54, Historielaget for Sogn, 8–39.
2023 Jonas Andersson Daae (1717-1777) 

Publikasjonar utlagde på internett av Institutt for plante- og miljøvitenskap, UMP, i 2011 

Kommentarutgåve av «Den Norske Jord-Dyrkers Bog», trykt i 2004.

Original kommentarutgåve av «En God Bonde, Hans Avl og Biæring» av Pouel Juel 1722 med tillegg i 1777.

Original nettbok: «Jordbruket på 1700-talet – teori og praksis.»